top of page

הכירו את הצוות

הארכת טורקיה מחויבת לספק מידע ברור, מדויק וכנה לגבי איכות הטיפול שאנו מציעים לכל המטופלים שלנו. מטופלים ומשפחות מכירים טיפול איכותי כשהם חווים אותו. זמן התגובה של אחות, אופן המיטה של הרופא, האווירה בבית החולים - כל הדברים האלה משפיעים על איך אנשים מרגישים לגבי איכות הטיפול הרפואי שלהם.

  • Instagram
bottom of page